Home

Welkom

Wat leven wij in een prachtige plattelandsgemeente!. Een mooie gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Aan de politiek de verantwoordelijkheid om onze mooie gemeente mooi te houden en waar mogelijk te verbeteren. U als burger heeft het recht om politici te kiezen! Op D.V. 21 maart 2018 mag u weer gaan stemmen
op de persoon en partij van uw keuze. Zo kunt u invloed uitoefenen op de toekomst van onze
mooie gemeente! De ChristenUnie-SGP doet ook deze keer weer mee aan de verkiezingen.