Fractie samenstelling

Dick Ebbers - fractie voorzitter/raadslid
Email: d.ebbers@bronckhorst.nl
Mobiel: 0681067135

Klik hier voor de fractie agenda

We hebben een taakverdeling binnen de fractie:

  • Ardi Hooijmans neemt de voorstellen op de Sociaal Domein (Jeugdzorg, Ouderenzorg, Wet maatschappelijke Ondersteuning) voor haar rekening.
  • Frans Evers doet dat met betrekking tot de Omgevingswet. (Bouwen, ruimtelijke plannen endergelijke)
  • Anton Bulten verdiept zich in de financiële kant van de Gemeente Bronckhorst. (Begroting, Jaarrekening ).
  • Dick Ebbers  behandelt, als Raadslid, alle voorstellen in de gemeenteraad.